Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIE


ROŽŇAVA A OKOLIE
KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ AKCIE V ROKU 2011
I

KULTǓRA      CYKLISTICKA

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

5. 4.Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
AKCIA
Rožňava

9.30 hod.

V utorok 5. apríla 2011 sa na Radnici v Rožňave uskutoční regionálne kolo 1.Detského folklórneho festivalu, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum a organizátormi okresnej súťaže sú Gemerské osvetové stredisko, Mesto Rožňava a Dom Matice slovenskej v Rožňave. V rámci festivalu sa predstavia detské folklórne kolektívy, sólisti speváci a inštrumentalisti. Podujatie má dve časti, súťažnú Kot som húsky pásla... , v ktorej sa predstavia detské folklórne súbory z Rožňavy, Gemerskej Polomy, Drnavy, Gočova, Vlachova, Dobšinej a Silice. Výkony súťažiach bude hodnotiť odborná porota, zložení: Mgr. Ján Lipták z Rožňavy, Ing. Marianna Poprocká z Revúcej a Michal Kupec z Veľkej Idy. Najúspešnejší súbor postúpi do krajskej súťaže. Druhá, nesúťažná časť festivalu je venovaná nielen divákom, ale aj účinkujúcim. Organizátori poskytnú priestor na prezentáciu pre sólistov spevákov, inštrumentalistov, spevácke skupiny, ktorí sa zúčastnili minulých ročníkov detského festivalu ľudovej hudby. „Týmto podujatím chceme systematicky podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove detí a mládeže“ uviedla Mgr. Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave.
Mária Ferenczová, metodik Gemerského osvetového strediska


MÁJ

7. 5.otvorenie náučného chodníka
"Krasové javy Hôrky"

AKCIA
Gemerská Hôrka

8.30 hod.

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB SLOVENSKÝ KRAS so sídlom v Gemerskej Hôrke v spolupráci s obcou Gemerská Hôrka
a KST Volovec Roznava Vás srdecne pozýva na otvorenie náučného chodníka 7. mája 2011 "Krasové javy Hôrky"
- 08:30 zraz účastníkov na dvore penziónu Skalná ruza
- 09:00 otvorenie náučného chodníka
- 09:15 pešia túra po náučnom chodníku
- 12:00 občerstvenie
(guláš + nápoj a účastnícky list  v prípade predbeznej registrácie e-mailom
do 04.05.2011 na tomol@mail.t-com.sk) Účastnícky poplatok: 3 EUR


21. 5.Cyklokras XI.
AKCIA
Gemerská Hôrka

9.00 hod.

Trasa: Rožňava (9:00) – Gemerská Poloma (9:30) – Vyšná Slaná (10:00, občerstvenie) – RADZIM (11:00) – Brdárka (11:30, občerstvenie) – Štítnik (12:00) – Gemerská Hôrka (13:00, obed).
Zraz účastníkov: Námestie baníkov v Rožňave – pred T.I.C. od 8.30 hod.
Účastnícky poplatok: 3,- EUR platí sa pri registrácii (mládež do 14 rokov 1,50 EUR)
SCK Sk - Zuzana Tömölová, tel.: 058-7921458, 0905 718 046, tomol@mail.t-com.sk


JÚN

25. 6.NP Muránska planina.
AKCIA
Revúca

9.00 hod.

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB SLOVENSKÝ KRAS SO SÍDLOM V GEMERSKEJ HÔRKE s radosťou oznamuje, že prijal pozvanie od SCK Magnezit Jelšava na výlet do NP Muránska planina, na ktorý zároveň pozýva všetkých milovníkov cykloturistiky
Tr a s a (4 0 km): Revúca (9:00) - Muráň (9:30) - Veľká Lúka (11:00) – Muránsky hrad (11:15) - Javorina (12:00) (občerstvenie) – Predná hora (13:00) - Muránska Zdychava (14:00) – Revúca (14:30)
Doprava na miesto registrácie individuálna.
SCK Magnezit Jelšava - Pavol Mlákay (0904 482 098)
SCK Slovenský Kras Gemerská Hôrka - Zuzana Tömölová (0905 718 046)
JÚL

23. 7.Karstvelo XI.
AKCIA
Gemerská Hôrka

8.00 hod.

Gemerská Hôrka (8:30) – Meliata – Bretka – Gemerská Panica (10:00, občerstvenie) – Starňa – Stará košická cesta – Aggtelek (12:30, občerstvenie + program v rámci dní obce) – Gemerská Hôrka (15:00, guláš a pivo/nealko + program v rámci dní obce).
SCK Sk - Zuzana Tömölová, tel.: 058-7921458, 0905 718 046, tomol@mail.t-com.sk
Účastnícky poplatok : 3,- EUR platí sa pri registrácii (mládež do 15 rokov 1,- EUR)


AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

RV
retep.sk (c) 2002 - 2015