Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIEPOĎAKOVANIE , POUŽITÁ LITERATÚRA
Kniha návštev

 

 
Na tejto stránke by som sa chcel poďakovať za pomoc tým, ktorí bezplatne napomohli vzniku PROJEKTU R13 :

Peter Hasaj - sprevádzanie po okolí Rožňavy.
*** Peter Patinák - Maďarský preklad.***

Péter Kőrösi - korekcie maďarského prekladu.
Peter Benedikty - materiál o Rožňave.
Pawel Prokop - foto: Ochtinská aragonitová jaskyňa.
Gabriel Šoltés - grafika ,,hrad" - úvodná stránka
*** Hajdú Lajos - odborná pomoc ***
SAL - foto: Betliar, Gombasecká jaskyňa.
*** Martin Kahanec - Anglický preklad ***

***Osobitné poďakovanie rožňavskému pracovisku Krajského pamiatkového úradu Košice - za odbornú pomoc.***

Reklamnej agentúre za zviditeľňovanie nášho webu.


Použitá literatúra:


Plešivecká planina - Jaroslav Stankovič - Zoltán Jerg a kolektív - Slovenská speleologická spoločnosť

Slovenský kras - Turistický sprievodca ČSSR - Celoštátna edícia vydavaťeľstava Šport a nakladateľstva Olympia
Prírodný park v Betliari - Martin Kriak - Východoslovenské tlačiarne n.p. Košice
Slovensko turistický sprievodca - Elita
Československo lexikon turistických zaujímavostí - Vladimír Adamec Jirí Hosnedl a kolektív - vyd. ŠPORT
ÚJ MAGYAR LEXIKON - Akadémiai kiadó, Budapest
Súpis pamiatok na Slovensku I. II. III. - vydavateľstvo Obzor Bratislava 1968  
Vstupenka na Rožňavskú strážnu vežu.
Časopis Pamiatky a múzeá 1/1995 článok Edity Kušnierovej - Evanjelický kostol v Rožňave
Dejiny Rožňavy 1 - Východoslovenské vydavateľstvo, n.p. Košice pre MNV v Rožňave
Svet podzemných krás - Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš - vydavateľstvo Šport Bratislava r. 1980
Prírodný park betliarského kaštieľa - SNM Múzeum Betliar v r. 2002, Ing.Brigita Nagyová, Mgr. Eva Lázárová, tlač:Roveň Rožňava s.r.o.
Publikácia Pača v roku 650. výročia prvého písomného záznamu o obci. - spracoval: Ján Šlosár, vydal: MNV Pača r. 1988
Plešivec 1243 -1993 750v. - tlačiareň Esox s.r.o, Rožňava
Rastliny lesov 1, 2 - J.Májovský, J. Krejča - Vydavateľstvo Obzor 1976,1978
Rastliny vôd močiarov a lúk
- J.Májovský, J. Krejča - Vydavateľstvo Obzor 1981
Príručný atlas liečivých rastlín - Jaroslav Kresánek, Dionýz Dugas - Vydavateľstvo Osveta,š.p. Martin 1990
Z našej prírody - Jindrich Krejča - Príroda Bratislava 1984
Zdravie z božej lekárne - Mária Trebenová  - vyd. Ikar, Bratislava 1991
Liečime sa bylinkami - Ferdinand Gašpierik - Nakladateľstvo Spektrum 1991
Kvety lesov a lúk - S.Jávorka, V.Csapodyová, J.Futák - Príroda Bratislava 1973
Erb mesta Rožňavy - Péter Püspöki Nagy - Madách Bratislava 1973
Stručná história štítnika a evanj. kostola - ThMgr.Ing. Ján Štrbka ev. farár  nov.1996
Erby a vlajky miest v Slovenskej republike - P.Kartous J.Novák L.Vrteľ - OBZOR MV SR 1991  RV
retep.sk (c) 2002 - 2015