Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYÉK EMLÉKMŰVEI   * 300 BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET    * SZÁLLÁS


KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS , ALAPUL SZOLGÁLÓ SZAKIRODALOMLátogatók lapja

 

 
Ezen az oldalon megköszönöm meg mindenkinek, aki térítésmentesen segített a PROJEKT R13  létrehozásában:

Peter Hasaj - kíséret a Rozsnyói környéken.
*** Peter Patinák - fordítás magyar nyelvre.***

Kőrösi
Péter - magyar fordítás korrekciója.
Peter Benedikty - anyagok Rozsnyóról.
Pawel Prokop - foto: Ochtinai aragonitbarlang.
Gabriel Šoltés - a ,,vár" - grafikája / a belépő oldalon /
*** Hajdú Lajos - szakmai segítség ***
SAL - foto: Betliar, Gombaszögi barlang.
*** Martin Kahanec - fordítás angol nyelvre ***

***Külön köszönet a Kassai műemlékhivatal rozsnyói munkahelyének  - szakmai támogatásért.***

Reklamnej agentúre za zviditeľňovanie nášho webu.


Alapul szolgáló szakirodalom:


Plešivecká planina - Jaroslav Stankovič - Zoltán Jerg a kolektív - Slovenská speleologická spoločnosť

Slovenský kras - Turistický sprievodca ČSSR - Celoštátna edícia vydavaťeľstava Šport a nakladateľstva Olympia

Prírodný park v Betliari - Martin Kriak - Východoslovenské tlačiarne n.p. Košice

Slovensko turistický sprievodca - Elita

Československo lexikon turistických zaujímavostí - Vladimír Adamec Jirí Hosnedl a kolektív - vyd. ŠPORT

ÚJ MAGYAR LEXIKON - Akadémiai kiadó, Budapest

Súpis pamiatok na Slovensku I. II. III. - vydavateľstvo Obzor Bratislava 1968  
Vstupenka na Rožňavskú strážnu vežu.
Časopis Pamiatky a múzeá 1/1995 článok Edity Kušnierovej - Evanjelický kostol v Rožňave
Dejiny Rožňavy 1 - Východoslovenské vydavateľstvo, n.p. Košice pre MNV v Rožňave
Svet podzemných krás - Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš - vydavateľstvo Šport Bratislava r. 1980
Prírodný park betliarského kaštieľa - SNM Múzeum Betliar v r. 2002, Ing.Brigita Nagyová, Mgr. Eva Lázárová, tlač:Roveň Rožňava s.r.o.
Publikácia Pača v roku 650. výročia prvého písomného záznamu o obci. - spracoval: Ján Šlosár, vydal: MNV Pača r. 1988
Plešivec 1243 -1993 750v. - tlačiareň Esox s.r.o, Rožňava
Rastliny lesov 1, 2 - J.Májovský, J. Krejča - Vydavateľstvo Obzor 1976,1978
Rastliny vôd močiarov a lúk
- J.Májovský, J. Krejča - Vydavateľstvo Obzor 1981
Príručný atlas liečivých rastlín - Jaroslav Kresánek, Dionýz Dugas - Vydavateľstvo Osveta,š.p. Martin 1990
Z našej prírody - Jindrich Krejča - Príroda Bratislava 1984
Zdravie z božej lekárne - Mária Trebenová  - vyd. Ikar, Bratislava 1991
Liečime sa bylinkami - Ferdinand Gašpierik - Nakladateľstvo Spektrum 1991
Kvety lesov a lúk - S.Jávorka, V.Csapodyová, J.Futák - Príroda Bratislava 1973

RV
retep.sk (c) 2002 - 2015