ÚVOD  CIELE   ZAPOJTE SA !   HISTÓRIA  AKTIVITY  STANOVY  SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE  E-M@IL

 

    

  CIELE  ZDRUŽENIA  


Občianske združenie Rožňava a okolie je dobrovoľným občianskym združením združujúcim  záujemcov o ochranu prírody a rozvoj turistického ruchu v regióne Rožňavy a jej okolia.

Jej cieľom je:

    Vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj turistického ruchu.

    Propagácia Rožňavy a okolia.

    Ochrana životného prostredia. Cieľom  je iniciovať, podporovať a realizovať akcie na ochranu a výskum Národného parku Slovenský              kras.  

    Vykonávať expertnú, publikačnú a vydavateľskú činnosť.

    Podporovať alebo priamo spolupracovať na vytváraní archívov a knižnice. / vytvoriť komplexné dielo o regióne Rožňava a okolie /

    Poriadať školenia, diskusie, exkurzie, konferencie, sympóziá a semináre.

    Spolupracovať s inštitúciami a organizáciami napomáhajúcimi plniť ciele združenia.

    Magyarul  English  Deutsch

 

ÚVOD  CIELE   ZAPOJTE SA !   HISTÓRIA  AKTIVITY  STANOVY  SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE  E-M@IL