ÚVOD  CIELE   ZAPOJTE SA !   HISTÓRIA  AKTIVITY  STANOVY  SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE  E-M@IL

 

    

  ZAPOJTE SA !    Členovia občianskeho združenia Rožňava a okolie, ako i jej spolupracujúci členovia sa svojou činnosťou snažia o zviditeľnenie Rožňavy a jej okolia, rozvoj turistického ruchu, ako i ochranou prírody v danom regióne. I napriek každodennej práci našich členov potrebujeme k naplneniu nášho zámeru i Vašu pomoc. Ak Vás zaujali ciele združenia a chceli by ste sa aj vy zapojiť, ako spolupracujúci člen, prípadne máte materiály / knihy, novinové výstrižky, fotografie.../, ktoré by mohli napomôcť v našej práci - kontaktujte nás na hore uvedenej e-mailovej adrese. Cieľom je vytvoriť spoločnými silami komplexný projekt o Rožňave a okolí, ktorý predčí všetkých svojich komerčných konkurentov.

Vašu spoluprácu by sme ocenili hlavne v nasledovných kategóriách:

 
Zhromažďovanie informácií o historických pamiatkach v regióne. / zveľaďovanie archívu /

História a súčasnosť miest a obcí regiónu. / zveľaďovanie archívu /

Vypracovanie popisu značkovaných turistických trás / text, foto, vzdialenosti - súradnice GPS.../

Vypracovanie popisu odporúčaných neznačených turistických trás / text, foto, vzdialenosti - súradnice GPS.../

Vypracovanie popisu odporúčaných cyklotrás / text, foto, vzdialenosti - súradnice GPS.../

Katalogizácia živočíšstva v danej oblasti. / popis, foto /

Katalogizácia rastlinstva v danej oblasti. / popis, foto /

Katalogizácia a prieskum krasových javov. / prieskum, foto, zameranie súradníc GPS /

Preklady jednotlivých kapitol do Anglického, Nemeckého i Maďarského jazyka.

 

Ak sa vám činnosť nášho združenia zapáčila, a chceli by ste ju aj finančne podporiť - kontaktujte nás na dole uvedenej e-mailovej adrese.

 


 

   Magyarul  English  Deutsch

 

ÚVOD  CIELE   ZAPOJTE SA !   HISTÓRIA  AKTIVITY  STANOVY  SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE  E-M@IL