* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
STARÁ NEMOCNICA

Neskoroklasicistická dvojkrídlová budova Všeobecnej / starej / nemocnice - so strednou neogotickou kaplnkou sa nachádzajú v nemocničnom areáli s rozsiahlym parkom spolu s liečebným pavilónom z roku 1937,  pavilónom vrátnice postaveným po 2. svet. vojne a novým pavilónom zo sedemdesiatych rokov. Areál je zo strany ulice ohradený hodnotným kovaným plotom. Nemocnica vznikla zo súkromného venovania testamentom pani Alojzie Mihalovitsovej,  vdovy po  MuDr. Karolovi Kósovi, ktorá si želala založiť v Rožňave nemocnicu pod správou rím. kat. cirkvi. Po fungovaní nemocnice v dočasných priestoroch prispel ku kapitálu biskup Juraj Schopper a pre účely nemocnice bola postavená nová budova, otvorená v roku 1887.

Stará nemocnica - Rožňava

Stará nemocnica - Rožňava

Stará nemocnica - Rožňava

Stará nemocnica - Rožňava

Stará nemocnica - Rožňava

Stará nemocnica - Rožňava

Stará nemocnica - Rožňava
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015