* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
KAPLNKA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Rad drobných, pôvodne stredovekých obchodov pri mestskej veži, tzv. krámikov, bol v 2. pol. 18.stor. doplnený drobnou kaplnkou s kamennou rokokovou sochou sv. Jána Nepomuckého z 2. pol. 18. stor. skoro v životnej veľkosti. Na rímse z dvoch strán sú dve sošky sediacich anjelikov, ľavý z nich s prstom na ústach symbolizuje patróna spovedného tajomstva, pravý anjelik je sekundárnou sadrovou replikou originálu, ktorý sa nezachoval. Svätec v mierne esovito vytočenom postoji v tradičnom čierno - bielom rúchu a plášti, si pridržiava na ľavej strane hrude oboma rukami palmovú ratolesť a kríž, ku ktorému skláňa hlavu v čiernom birete. Nad hlavou má socha tradičnú  svätožiaru, tentoraz len so štyrmi hviezdami.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - Rožňava

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - Rožňava

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - Rožňava
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015