* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA PAMATNÍK OSLOBODIŤEĽOV

Pamätník osloboditeľov - vápencové súsošie pozostávajúce z troch postáv: vojaka sovietskej armády, ženy s dieťaťom na rukách a jednej mužskej postavy. Je dielom akad. sochára Vojtecha Lofflera. Súsošie bolo v roku 1985 umiestnené pred strážnou vežou na Namestí baníkov, kde stálo do r. 1992. V súčasnsti sa nachádza v parku pred základnou školou na Zlatej ulici.Pamätník - Rožňava


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015