Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYÉK EMLÉKMŰVEI   * 300 BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET    * SZÁLLÁS


A VÁROS EMLÉKMŰVEI
GPS  48° 39,729´ N
  20° 31,980´ E
ROZSNYÓ
ROŽŇAVA
    ROSENAU

oldal    <<< 1 2 3 4 >>>

I
A Rozsnyói völgykatlanban található a Sajó (Slaná) folyó völgye mentén, a Voloveci hegység (Pozsálló v.Ökörhegy) déli nyúlványa alatt. Bányásztelepülésként alapították arany-, ezüst- és rézbányákkal. Az írásos emlékek először 1291-ben említik. Városi jogot 1340-ben kapott, mezővárossá 1382-ben, szabad királyi várossá pedig 1410-ben vált. A török betörések hatására a XVI. sz.-ban a bányászat visszaesett.
 
panoráma rožňavy


KLIK FOTO = INFO+Az egykori Tiszakerületi evangélikus árvaház épülete  1719-ben épült. Az épületen régi barokk kőszobrok láthatók: Gyász, Szentháromság és Szent Flórián. A homlokzatán egy emléktáblát találunk, amely tudatja, hogy ezt az épületet Andrássy György krasznahorkai földesúrnak köszönhetjük, aki a rozsnyói betegek és szegények részére építtette.  ...........info+
Az egykori Evangélikus gimnázium, amelyben több ismert ember is tanult: pl.: Botto Gyula történész, Pavol Dobšinský író, Fábry Zoltán író „a stószi remete”, Michal Miloslav Hodža politikus, Peter Kellner Hostinský költő és újságíró, Hronec György akadémikus, matematikus, Cházár András a gyógypedagógia úttörője. Ma általános iskola működik az épületben.  ........... info+
A Városháza 1711-ben épült két régebbi későgótikus, illetve reneszánsz épület egybeépítésével. A háromszögű homlokzati pajzsot egy aranyozott angyal díszíti, amely a szárnya alatt a város címerét tartja - három rózsát és két keresztbe tett bányászkalapácsot. A barokk városháza földszintből és az emeletből állt. A XIX. században egy újabb emeletet húztak rá. A városházát kétemeletes épületként ábrázolja a 1867-ből származó metszet. A XX. század első felében a városháza északi oldalához csatoltak még egy lakóházat, amelynek megmaradt az eredeti homlokzata, egyidejűleg a 2. emeleti helyiségekből építették át a nagy színháztermet.  ........... info+
Munkásmozgalmi Múzeum - az egykori bőrfeldolgozó gyár klasszicista épülete (Markó gyára), 1782-ban épült. A gyárban a víz erejét használták, később pedig egy 20 lóerős gőzgép is üzemelt a gyárban. Az ablakok felett a bőrfeldolgozási munkákat bemutató ábrázolások láthatók. Valamikor az épület mögött nagy bőrfeldolgozó létesítmények, gyári épületek álltak.  ........... info+
Bányamúzeum - a bányászat történetét bemutató állandó kiállítással és az „Attila halála” című olajfestménnyel (Paczka Ferenc alkotása). A monori születésű festőművész képét eredetileg a Városháza nagytermében helyezték el 1910-ben; az épület 1905-10 között épült Müller A. bányaigazgató mérnök és helyi műépítész tervei szerint.  ........... info+
A régi kórház (régi Városi Ispotály) - késő klasszicista kétszárnyú épület a közepén neogótikus kápolna, 1887-ben épült Dr. Kós Károly és dr. Schopper J. adományaiból. A kórház területe értékes kovácsolt vaskerítéssel van körülkerítve.  ........... info+
Az egykori Bányászati Kamara  épülete - reneszánsz építmény jellegzetes pillérekkel, a XVII. századból. 1706 - 1707-ig II. Rákóczi Ferenc pénzverdéje üzemelt benne. Azokban az időkben, 1706. nov. 26-tól maga a fejedelem is itt lakott, innen intézte az ország ügyeit Az épület alatt terjedelmes pincék találhatók, földalatti folyosókkal összekötve az egykori Főtér alatti aknákkal és alagutakkal.  ...... info+
Irgalmas Nővérek Zárdája  - neogótikus, 1866-ban épült. A homlokzatán két terrakotta dombormű látható: a baloldalon Mária a kis Jézussal, jobboldalon pedig egy angyal, karjaiban egy kisgyermekkel. A padlástér ablaka alatt a következő újszövetségi idézet látható: "(Engedjétek hozzám a gyermekeket! Nechajte dietky prichádza ku mne."). A kolostort Kollárcsik püspök építtette neoreneszánsz stílusban két régebbi ház helyén, amelyekből a korábbi főépület alagsorait használták fel. Az internátus a XX. század 30-as éveiben épült hozzá. Az attika homlokzaton Kollárcsik püspök címerét helyezték el.  ...... info+
Középkori üzletsor a jezsuita templom keleti oldalán, a városi torony mögött. Az egykori Városházához tartozott, amely a mostani templom helyén állt. Az üzletekben mérlegek voltak, valamint a vásári felügyelő „irodája is, tehát az összes intézmény, amely az egykoron híres rozsnyói vásárhoz tartozott.  ...... info+
A Betléri utca sarkán álló ház későgótikus falfreskói a későbarokk festmények alatt rejtőztek. Az emelet ablakok közötti részeken barokk figurális festmény látható a XVIII. század második feléből, amely Szűz Máriát ábrázolja, középen torzó, valószínűleg Szent Mihály arkangyal, a baloldalon Krisztus és az irgalmas Szamaritánus.  ........... info+
down
retep.sk (c) 2002 - 2011
oldal    <<< 1 2 3 4 >>>