Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYÉK EMLÉKMŰVEI   * 300 BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET    * SZÁLLÁS


A VÁROS EMLÉKMŰVEI
GPS  48° 39,729´ N
  20° 31,980´ E
ROZSNYÓ
ROŽŇAVA
    ROSENAU

oldal    <<< 1 2 3 4 >>>

I
A Rozsnyói völgykatlanban található a Sajó (Slaná) folyó völgye mentén, a Voloveci hegység (Pozsálló v.Ökörhegy) déli nyúlványa alatt. Bányásztelepülésként alapult, arany, ezüst, és réz bányákkal. Az írásos emlékek először 1291-ben említik. Városi jogot 1340-ben kapott, mezővárossá 1382-ben, szabad királyi várossá pedig 1410-ben vált. A török betörések miatt a XVI. sz.-ban a bányászat visszaesett.
 
panoráma rožňavy


KLIK FOTO = INFO+Az Egészségügyi Iskola, az egykori Evangélikus Leányiskola  (Polgári Leányiskola) épülete. Az Evangélikus Leányiskolát Czékus István alapította. Az 1886/87. évi tanévtől kezdve nyolc éven keresztül két osztályban folyt az oktatás. Az 1895/96. iskolai tanévben az iskolát átszervezték és az osztályok számát felemelték négyre. Az iskola költségeit közadakozásból fedezték. A diáklányok száma 80-100 volt.   Az épület 1897-ben épült az iskola részére. Az épületegyüttesbe két-két régebbi, L-alaprajzú házat vontak össze (a Pekár és a Tomory család házát). A tanári lakások és a bentlakásos diákotthon is az iskola része volt. Az építkezést 1898. febr. 13-án fejezték be.  ...........info+
Gimnázium  - Az egykori Főgimnázium, 1904–1906 között épült a budapesti Baumgarten Sándor és Lechner Ödön műépítészek tervei alapján. Az épület Pisszer János és Ungár M. építészek vezetésével épült. A négyszintes önálló épület iskolai udvarral a katedrális templom földjén áll. Egyrészt a katedrális erődfala, másrészt szecessziós vaskerítés határolja. Az épület főleg Andrássy Dénes és Géza adományaiból épült fel.  ........... info+
Regionális Kulturális Központ épülete, az egykori Katolikus Legényegylet és Tanoncotthon, 1903-ban alapították. Katolikus kézművesek kulturális egyesületeként működött. Tagjai száma 290–318 között mozgott. 1945-ben megszüntették. 1907-ben az egyesület részére új épület nyílt. Az építményhez, a mai főépülethez később az északi oldalán udvari szárnyat építettek, utána pedig egy kisebb szárnyat keresztbe.  ........... info+
Tipikus barokk-klasszicista polgárház a Safárik utcán valószínűleg későgótikus jelleggel, rendkívüli díszítéssel. A ház a XVIII. században terjedelmes átalakításokon esett át, e korból származik a homlokzat, a leghitelesebbek egyike a városban. Az emelet ablakai körül kagylós bemélyedés, minden ablak fölött individuális stukkódíszlet. A ház eredetileg manzárd tetővel épült, ez azonban 1891-ben leégett, nyerges tető helyettesíti.  ........... info+
Az egykori Római Katolikus Gimnázium barokk-klasszicista épülete, 1778-ban épült a katedrális szomszédságában, katolikus szemináriumként 1814-ben alapították. 1945 után gyermekkórházzá alakítva. A szeminárium klasszicista épülete 1808 – 1814 között épült Eszterházy László püspök idejében, Baffi építész tervei szerint. A XX. század felében a keleti oldalán újabb helyiségek épültek hozzá a kórház használatára. Az épület előtt az Akademik Hronec (Hronec Akadémikus nevét viselő) utca oldalán az egykori Római Katolikus Gimnázium tanárának, Szabó I. mellszobrát állították fel.  ........... info+
Püspöki Rezidencia - barokk-klasszicista épület a város főterén, átalakítva 1776-1778-ban, az egykori jezsuita kolostor és a mellette fekvő lakóház összekötésével. Akkor kapta az egységes klasszicista homlokzatot a helyi Mayer J. építész tervei alapján. A XIX. század második harmadában az épületet a Csucsomi utca felé bővítették későempirikus díszes kapualjjal, 1890-ből Baffi építész szerint. Az északi és a nyugati részt a XX. században új épületelemekkel egészítették ki Rusznák építészmérnök tervei szerint. Az udvarban kert van. A püspöki kápolnában és az épület lakó részében XIX. századi berendezés található, valamint festmények a XVII. - XIX. századból.  ........... info+
down
retep.sk (c) 2002 - 2011
oldal    <<< 1 2 3 4 >>>