* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
BÝVALÉ EV.I.V. GYMNÁZIUM

Bývalé Evanjelické  i.v. gymnázium v ktorom študovali významné osobnosti ako: Július Botto - historik, Štefan Marko Daxner - vedúci predstaviteľ slovenského národného hnutia, Pavol Dobšinský - spisovateľ, Zoltán Fábry - spisovateľ, Michal Miloslav Hodža - politik národný buditeľ, Peter Kellner Hostinský - básnik a novinár, Akad.Jur Hronec - matematik, András Cházár - priekopník liečebnej pedagogiky, Viktor Madarász - maliar, Jozef Mikulík - historik, Michal Mišovic - dramatik rektor školy, Samuel Ormis - pedagóg, Albert Pákh - spisovateľ, Samo Chalupka - básnik,  Pavol Jozef Šafárik - historik i ,jazykovedec, Gyula Tichy - maliar a grafik, Kálmán Tichy - maliar a grafik, Samo Tomášik - spisovateľ, Samuel Vozár - Básnik.

Bývalé ev.i.v. gymnázium - Rožňava
Bývalé ev.i.v. gymnázium - Rožňava


Bývalé ev.i.v. gymnázium - Rožňava

Budova tvorí súčasť tzv. Lutherovho dvora – areálu ev.a.v. kostola.

Vyučovanie na ev. gymnáziu sa po prvýkrát začalo v roku 1786, na základe povolenia cisára. Pramene však neuvádzajú, v ktorej budove. Prvá stavba gymnázia, postavená na predtým nezastavanom pozemku, bola dokončená až v roku 1819 v rozsahu 2 triedy na prízemí a dve na poschodí. V roku 1820 pribudovali vstupnú halu a na poschodí auditórium. V roku 1838 bol pristavaný trojizbový byt pre kantora (mohlo ísť i o samostatnú stavbu vo dvore). V roku 1862 celú hmotu zjednotili neoklasicistickou prestavbou  fasády. V roku 1903 pričlenili ku škole po oboch stranách ďalšie hmoty a novodobo preriešili priečelie v secesnom slohu. Po vzniku Československého reálneho gymnázia v Rožňave bola budova využívaná pre rôzne školy.  Po druhej svetovej vojne bola k budove pričlenená časť z katolíckej dievčenskej školy a budova bola s výnimkou rizalitu nevhodne prefasádovaná. Dnes sa využíva pre základnú školu.
Secesná časť priečelia si zachovala štukové dekoratívne šambrány a bohato prelamovanú atiku. Zachovali sa aj pôvodné  drevené kazetové dvere opatrené v časti presklenia kovanou mrežou. Po obidvoch stranách vstupu najdeme pamätné tabule s menami absolventov gymnázia.
Kované zábradlie schodiska s bohatým dekorom.Bývalé ev.i.v. gymnázium - Rožňava


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015