* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 35,2914´ N
  20° 33,0750´ E
BESNÁ DIERA

Nachádza sa na Silickej planine v skalnej stene závrtu vedľa cesty vedúcej cez lúku.

Besná diera - jaskyňa

Besná diera - jaskyňa

Besná diera - jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015