* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

 Nachádza sa nedaleko obce Stratená pod vrchom Duča. Bola známa už od dávna. Jej nižšie časti prvýkrát objavil v roku 1870 banský inžinier Eugen Fuffínyi za pomoci priateľov G.Langa a A.Megu. Bola sprístupnená rok po jej objavení. Patrí medzi najväčšie ľadové jaskyne v Európe. Dno jaskyne pokrýva asi 25m hrubý ľad. V jej priestoroch najdeme prekrásne ľadové stľpy a vodopády. Z jej celkovej známej dľžky 1388m je pre verejnosť sprístupnených 475m. Jaskyňa sa v roku 1887 stáva prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Európe.


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015