* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 34,9152´ N
  20° 25,0974´ E
DVOJITÁ PRIEPASŤ

Nachádza sa asi 30m na Z od Jelenej priepasti. Je hlboká 9m a má dva vchody.Ide o puklinovú priepasť bez kvapľovej výzdoby.


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015