* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 32,8920´ N
  20° 31,7520´ E
FARÁROVA JAMA

Jazero - ponor na Silickej planine, neďaleko Silice - Tesne vedľa asfaltovej cesty zo Silice do Silickej Jablonice. Je jednou zo zberných oblastí Čiernej vyvieračky silicko-gombaseckej jaskynnej sústavy.

Farárova jama
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015