* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  GOMBASECKÁ JASKYŇA

Nachádza sa v západnom svahu Silickej planiny,pri obci Slavec - od r. 1955 je sprístupnená verejnosti. Ide o puklinovo riečnu jaskyňu, ktorú v dvoch poschodiach vytvoril Čierny potok vo svetlých vápencoch stredného triasu. Od r. 1972 je vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Doteraz sprístupnená dľžka je 1 525 m , z toho sprístupnených je 300 m. V jaskyni sa nachádza bohatá stalaktitová výzdoba / tenké snehobiele sklovité až 3m dlhé brká /. Jaskyňa s nesmierne  dobrými mikroklimatickými podmienkami sa využívala aj na liečbu chorôb dýchacích ciest.

Gombasecká jaskyňa
Jaskyňu objavili dobrovolní jaskyniari z Rožňavy v roku 1951 prekopaním Čiernej vyvieračky, ktorá vyteká pri vchode do jaskyne.

Gombasecká jaskyňa
Gombasecká jaskyňaGombasecká jaskyňaGombasecká jaskyňa
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015