* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 34,4154´ N
  20° 26,5242´ E
PRIEPASŤ NAD VIDOVSKÝM ZÁVOZOM

Priepasť sa nachádza v závrte napravo od vyústenia Vidovského závrtu na planinu.

Priepasť nad vidovským závozomPriepasť nad vidovským závozom
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015