* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 34,9038´ N
  20° 25,5240´ E
ZBOJNÍCKA JASKYŇA

Puklinovo rútivý jaskynný dóm bez výzdoby sa nachádza v skalistom závrte asi 400 m na JV od Jelenej priepasti.


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015