* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

 JASKYNE - PRIEPASTI - PRAMENE
GPS  48° 36,8154´ N
  20° 26,6118´ E
ZOMBOR

Puklinovo-rútivá priepasť hlboká 54m,v strednej časti Plešivskej planiny,bližšie k Vych.okraju.Vstupná šachta leží vo výške 634m n.m. na sev.okraji misovitej krasovej jamy so skupinami škrapov ,má zvetralú výzdobu. /7Ž/
Priepasť Zombor
Priepasť Zombor

Priepasť Zombor
Priepasť ZomborPriepasť ZomborPriepasť Zombor
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015