* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 31,9254´ N
  20° 25,0086´ E
ARDOVO

Ardovo - ErbObec na západnom okraji vápencovej Silickej planiny. V Ardovskej jaskyni archeologické nálezisko - neolitické sídlisko ľudu s bukovohorskou kultúrou - zvyšky uhlíkom kreslených nástenných malieb.V jaskyni aj sídlisko kultúry pilinskej z mladšej doby bronzovej a púchovskej. Pôvodne kráľovské územie patriace strážcom hôr, začiatkom 12.stor. bola na ňom založená obec. Spomína sa r. 1243, keď patrila k Plešivcu. Názov obce Ardovo bol odvodený z maďarského slova ,,erdőóvó"- chrániť les, strážcovia lesa. R. 1427 mala 31 usadlostí, do konca 16. stor. bola majetkom rod. Csetnekyovcov. V stredoveku boli v obci bane na olovo, noví kolonosti sa v 18. stor. zaoberali ovčiarstvom, pálením uhlia a vápna, neskôr poľnohospodárstvom.

ardovo - kostol

ardovo - kostol

ardovo - kostol

Kostol /ev.a v./ postavený r. 1788 na staršom základe ako klasicistický tolerančný chrám bez veže, veža bola pristavaná r. 1928. Okolo kostola sú základy starého pevnostného múru zo 16.-17. stor. Zaujímavý barokovo-klasicistický oltár so vstavanou kazateľnicou je z konca 18. stor.

ardovo - kostol

ardovo - kostol

ardovo - kostol

Vo zvonici sa nachádzajú 2 zvony. Nápis na malom:   NYISD MEG SZÁDAT IMÁRA, HA AZ ÉN SZAVAMAT HALLOD, HISZ AZ ÚR J/I/STEN AZ KI VISELI GONDOD    A.P. ardói ev. egyház tulajdona 1898.   HILLER Ad. őzv. és fia Brünnben     Nápis na veľkom: AZ ÉLŐKET HIVOGATOM A ÚR ISTEN HÁZÁBA    A HOLTAKAT KISÉREM A SIR HIDEG AGYÁBA   ŐNTVE AZ ÚRNAK 1924-IK ESZTENDEJÉBEN.   ŐNTŐTTE KURBEL ALAJOS NAGYSZOMBATBAN.
 
Ardovská jaskyňa /s kvapľovou výzdobou a výskytom vzácnych druhov netopierov / je chránený prírodný výtvor - súčasť CHKO Slovenský kras.
Z obce vedie turistická trasa na Silickú planinu. Prístup z Plešivca.

Murovaný roľnícky dom s vyzdobeným štítom s letopočtom 1852 a stľpikovým podstienkom pred čelnou i bočnou fasádou je príkladom miestneho ľudového staviteľstva.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015