* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 42,3570´ N
  20° 30,6672´ E
BETLIAR EV. KOSTOL

Kostol evanjelický - klasicistický, postavený r. 1794 na spôsob tolerančných chrámov bez veže. Predstavanou hranolovou vežou doplnený r.1834. So sakristiou pristavanou v pol. 20. storočia k SV strane lode.

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Nápis na ľavom zvone: PRELIL TKADLEC HALENKOV 1992 stor.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015