* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 30,8220´ N
  20° 23,0844´ E
BOHÚŇOVO
 erb - Bohúňovo
Pôvodne Lekeňa sa nachádza na rozhraní Gemerského rudohoria a Slovenského krasu. Obec vznilka na kráľovskom území v 12. stor. R.1243 ju daroval kráľ Belo IV. rodu Ákošovcov. Okolo r. 1526 časť obce získali Széchyovci. Po tureckej okupácii časť usadlostí prešla do rúk zemanov. R. 1773 mala 21 rodín, z toho 4 želiarske. Miestna časť - zemianska osada Tiba bola od 15.stor. majetkom rod. Sztárayovcov. Obyvateľstvo sa okrem poľnohospodárstva zaoberali pastierstvom, pálením uhlia a povozníctvom.

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol

Kostol /ev.ref./, pôvodne neskorogotický z konca 15.stor., s maľovanou drevenou emporou. Nad predsieňou drevená zvonica so šindľovým ihlancom.

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol

Bohúňovo - kostol
 
Vo zvonici sa nachádzajú dva zvony, jeden z nich s maďarským nápisom: " ISTEN DICSÖSÉGERE. AZ AG. EV. HIVEK ADOMÁNYAIBÓL.   1936.   ÖNTÖTTE BUCHNER BÉLA KOSICE.    GÁAL JENÖ TANITO ÉS BEKE KULIK JULIANNA.    MISIOSS HARANGJA. "

Erb Bohúňova s poľnohospodárskym motívom - čerieslom medzi dvoma kvetmi, tulipánom a ružou bol schválený 9. novembra 2001, podľa historickej pečate obce z roku 1636.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015