* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 37,8738´ N
  20° 45,8286´ E
BôRKA

Erb - BôrkaSa nachádza 23 km od Rožňavy v údolí riečky Čremošná.  Prvá písomná zmienka je z  r. 1409, kde sa spomína ako súčasť turnianskeho hradného panstva, je však nepochybne oveľa staršia. Obyvateľstvo sa popri poľnohospodárstve pôvodne živilo domáckou výrobou z dreva, v.19.stor. prácou v miestnych baniach na železo. Pred pol.19.stor. pracovala v obci menšia železiareň. V roku 1873 postihla obec veľká morová epidémia a v r. 1879 povodeň. Od roku 1918 je súčasťou Československej republiky, počas 2. svetovej vojny od r. 1938 až 1945 bola na základe Viedenskej arbitráže pripojená k Maďarskému kráľovstvu. Od r.1945 znova patrí do Československej republiky a od r. 1993 do Slovenskej republiky.

Bôrka - panoráma

Bôrka - kaštiel

Bôrka - kaštielKaštieľ šlachtického rodu Zichy-Ferraris - Imricha Károlyiho , neobarokový, postavený  koncom 19.stor. pojatím staršej stavby, pochádzajúcej z pol. 18. stor., do nového pôdorysu. Jednopodlažná stavba bohato členenými murovanými štítmi a šindľovou mandzardovou strechou. Zbočnej strany barokovo riešená veranda s veľkými oknami a murovaným vykrojeným štítom, na druhej strane sa tiahne drevená pavlač. Fasády sú členené pilastrami, rustikou a nedokončenými frontónmi. 

Bôrka - kostol

Bôrka - kostol

Bôrka - kostol

Kostol /ev.ref./ klasicistický, postavený po r. 1794 a dokončený vežou r. 1804. Sieňový priestor zaklenutý zrkadlovou klenbou.

Bôrka - ref. kostol - zvon

Bôrka - ref. kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 2 zvony. Nápis na 1 zvone: ÖNTETTET A BARKAI REF. EGYHÁZ HIVEI. 1929.   ÖNTÖTÉK BUCHNER TESTVÉREK KOSICE.     nápis na 2 zvone: SUMPTIBUS FUSA SUM EPERIESINI PRO ECCLESIA HELVETICA BARKO / slovo BARCO je ručne doryté /   COMUNITATIS ANO 1793

Bôrka - kat. kostol

Bôrka - kostol

Bôrka - kat. kostol

Kostol karmeľskej P.Márie /kat./,barokovo-klasicistický, postavený r. 1759 s použitím zvyškov pôvodného gotického kostola, ktorý pochádzal z r. 1482, upravený r. 1896.

Bôrka - kat. kostol

Bôrka - kat. kostol

Bôrka - kat. kostol

Hlavný oltár neoklasicistický so starým barokovým pútnickým obrazom P. Márie zo zač. 18. stor.. Kazateľnica neskorobaroková z 18. stor., drevená s polygonálnym parapetom. Veľký obraz Obetovania Krista v pôvodnom ráme, mnohofigúrová kompozícia z pol. 18. stor. Obraz sv Jozefa z pol. 18. stor., baroková plastika Madony z konca 18. stor., baroková ľudová práca. Dve drevené ľudové plastiky Ukrižovaného z pol. 19. stor.

Bôrka - kat. kostol - zvon

Bôrka - kat. kostol - zvon

Bôrka - kat. kostol - zvon

Nápis na malom zvone: ,, ,, EZEN HARANGOT ISTEN DICSŐSEGÉRE   ES SZENT JOSEF TISZTELETÉRE BESZEREZTÉK   SIRGELY ISTVÁN ÉS NEJE KEREKES BORBALA BARKAI LAKOSOK." 1935 ÉVBEN   ÖNTÖTTE HANICS FERENC ,,AKKORD" HARANGGYÁR UŽHOROD. 1935"   Nápis na strednom zvone: ,, VERBUM DOMINI MANET IN Æ ERNVM ANO DOMINI 1635 "   Nápis na veľkom zvone: JÉZUS SZENT   SZIVE TISZTELETÉRE!   ÖNTETETT AZ 1917. ÉVBEN HÁBORÚS CÉLRA ELREKVIRÁLT HARANG HELYÉBE - A BARKAI HIVEK ADOMÁNYÁBÓL ÉS JUHÁSZ FERENCZ AMERIKAI POLGÁR GYÜJTÉSÉBŐL   1923 ÉVBEN.   RICHARD HARANGÖNTÖDE KOMOTAU.

Bôrka - kaplnka
Kaplnka nad Bôrkou
Bôrka - kaplnka

Bôrka - kaplnka

Bôrka - kaplnka

Bôrka - kaplnka
 
Pútnické miesto Karmelskej P. Márie. / odpust sa koná v nedeľu16. júla, alebo v najbližšiu nedeľu po 16. júli /
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015