* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 45,9876´ N
  20° 20,2986´ E
BRDÁRKA

Nachádza sa v Slovenskom rudohorí, 29 km SZ od Rožňavy. Obec založili valasi v 2.pol. 16. stor. zo zaniknutej obce Podrazima. Obyvatelia sa popri pastierstve zaoberali ovocinárstvom, prácou v okolitých baniach a lesoch a časť chodila na práce na Dolnú zem.

Brdárka - kostol

Brdárka - kostol

ardovo - kostol

Kostol /ev.a.v./ renesančno-barokový s klasicistickou úpravou. Pôvodne drevený, na jeho mieste r. 1696 postavili murovaný. Veža dostavaná až r. 1850 je pokrytá zvoncovitou šindľovou prilbou. Oltár barokovo-rokokový z r. 1754. Kazateľnica neskorobaroková z pol. 18.stor. Krstiteľnica barokovo-klasicistická z polovice 19.stor., na volútovej nôžke spočíva nádrž s ľudovou plastikou Pokrstenie Krista. Patronátna lavica neskorobaroková z pol. 18. stor. Organ od Spišskosobotského organára Valacha s neskorobarokovou ornamentikou.

Brdárka - kostol

Brdárka - kostol

Brdárka - kostol

Brdárka - kostol
Text na zvonoch:

Malý zvon: " ZA FARÁRA ANDREJA HATVANSZKYHO Z MILODAROV V AMERIKE PRACUJÚCICH ZVLÁŠTNE JANA KOVÁČA A JÁNA LIPTÁKA.
R. MANDUŠEK A SPOL. BRNO 1921.
JÁ SOM VZKRÍŠENI I ŽIVOT, KDO VERÍ VE MNE, BYT PAK I UMREL ŽIV BUDE. "

Velký zvon: " UVAL NA HOSPODINA CESTU SVOJU A SLOŽ V NEM NADEJI.
R. MANDUŠEK A SPOL. BRNO 1921. "
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015