* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  BRZOTÍN KOSTOL EV.REF.

Kostol /ev.ref./, pôvodne ranogotická stavba z 2.pol.13.stor.,prestavaná v pol. 14.stor., r.1420 a koncom 15.stor. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1561. V r. 1723 pristavali severnú bočnú loď. V roku 1806 k severnému vstupu kostola pristavali malú arkádovú predsieň. Vchod do krypty Hámosovcov pristavali r. 1830. Kostol je obohnaný obranným múrom so strielňami.  Kalich z roku 1631 renes-barok. Oltárna prikrývka baroková z červeného hodvábu z r. 1695.

Brzotín - kostol

Brzotín - kostol

Brzotín - kostol

Brzotín - kostol

Kazatelnica neskoro baroková z 2.pol.18.stor. Oltárna prikrývka baroková z červeného hodvábu z r. 1695.

Brzotín - kostol

Brzotín - kostol

Brzotín - kostol
 
Nové zvony získal kostol r. 1857 preliatím starých zvonov lučenským zvonolejárom J.Heidenbergom.

Nápis na žavom zvone:
UJRAÖNTÖTETT A BERZÉTEI EGYHÁZ HÍVEINEK ÁLDOZATKÉZSÉGÉBŐL AZ 1896 ÉVBEN MAGYARORSZÁG FENNÁLLÁSÁNAK 1000 EDIK ÜNNEPI ESZTENDEJÉBEN. M.B. MARIÁSSI BARNA FŐGONDNOK KOLOS JESTVÁN LELKÉSZ TÓTH JÓZSEF GONDNOK IDEJÉBEN 1184. SZ.   ÖNTÖTTÉK SELTENHOFER FRIGYES FIAI CS.ÉS M.K. UDVARI HARANG ÖNTŐK SOPRONBAN.
Nápis na pravom zvone:
URAM TIÉD A DICSŐSSÉG. HEROLD RICHARD HARANGÖNTÖDE KOMOTAN. ÖNTETTÉK A VILÁGHÁBORÚBA ELVITT HARANG HELYETT A BERZÉTEI REFORMÁTUS HÍVEK KÖZADAKOZÁSBÓL AZ ÚRNAK 1924-IK ESZTENDEÉBEN, BARAKSZA LAJOS LELKÉSZ ÉS GÁSPÁR JÓZSEF EGYHÁZGONDNOKSÁGA IDEJÉBEN.

Brzotín - kostol - krypta Mariássyovcov

Súčasou areálu je aj samostatne stojaca krypta Mariássyovcov s rodinným erbom na priečelí.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015