* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 43,3644´ N
  20° 15,1002´ E
ČIERNA LEHOTA

Nachádza sa v gemerskej čati Slovenského rudohoria, 25 km na SZ od Rožňavy. Obec založili valasi v 2.pol.15.stor. Patriaca Štítnickovcom, od 17. stor. Andrássyovcom a viacerým drobným držiteľom. Obyvatelia okrem poľnohospodárstva a pastierstva sa zaoberali tkaním plátna, kolárstvom, povozníctvom a od poslednej tretiny 19. stor. pracovali v miestnych železiarských podnikoch. V r. 1804-1805 boli v obci 2 slovenské pece a 2 hámre. Okolo r. 1800 bola tu aj papiereň.Čierna Lehota - kostolKostol /ev.a.v./ klasicistický, postavný 1930 a 1956. Nad víťazným oblúkom nápis od kňaza Jána Maiora z r. 1774, vzťahujúci sa na stavbu kostola.Oltár klasicistický z pol. 19. stor. s obrazom Žehnajúceho Ježiša, po stanách oltára nástenné maľby s postavami Petra a Pavla apoštolov z polovice 19. stor.

Erb Čiernej Lehoty - v modrom štíte v zelenej pažiti stojaci biskup v striebornej, zlatom lemovanej mitre, odetý v habite so zlatými gombíkmi a v striebornom plášti, v pravici so zlatou barlou, ľavicou držiaci za rohy zlatého barana so striebornými rohami. Vznikol podľa pečatidla z 18. storočia. Prijatý bol 25. mája 1999.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015