* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPSČUČMA

erb - cučmaObec sa prvý raz spomína r. 1413. Prvými osídlencami obce boli baníci nemeckého pôvodu, čo potvrdzuje aj názov obce z roku 1548 Chuchon, Cuchun, Czywczion. Do r. 1776 bola poddanskou obcou ostrihomského arcibiskupa, odvtedy rožňavského biskupstva. Založená ako banicke sídlisko, čoskoro sa však stala poľnohospodárskou obcou s chýrnymi dobre rodiacimi ovocnými stromami. Obyvateľstvo sa zaoberalo aj chovom dobytka. V stredoveku mal v  katastri obce najväčší význam výskyt zlatých, strieborných a medených rúd. Od 17. storočia sa ťažila antimonová ruda. Ťažba  / železa a antimónu / ožila v 1. pol. 19.stor. Rokom 1952 sa pre nerentabilnosť skončila. 

Čučma

Čučma - kostol

Čučma - kostol

Čučma - kostol

Kostol Krista kráľa /kat./,postavený r. 1939. Na malej vežičke otvorené zvukové arkády. .....info+

Čučma - kostol

Čučma - zvonica

Čučma - zvonica

Modlitebňa, postavená okolo r. 1930. Nad vchodom štuková kniha s písmenami B I.
.

Zvonica barokovo-klasicistická, postavená koncom 18.stor. Nápis na zvone:
GEGOSSEN HAT MICHIOHNN MEYER IN LEUTSCHAU 17.94   SUMITU COMMU.IN POSS ESLIESOM MDCCDCC IV

Súčasný erb Čučmy bol prijatý 15. decembra 1997 a jeho základom sa stal banícky motív podľa erbovej pečate z roku 1735, a zobrazuje v červenom štíte srdcovité trojvršie, z ktorého vyrastajú tri strieborno zlaté kvety, ktoré prekrývajú strieborné skrížené banícke kladivká na zlatých poryskách, pri oboch koncoch sprevádzané dvoma zlatými hviezdami.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015