* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPSDEBRAĎ

Nachádza sa v Slovenskom krase.Obec sa spomína r. 1255, keď kráľ Belo IV. daroval jej desiatky premonštrátskemu kláštoru v Jasove. Kláštoru patrila až do zrušenia poddanstva r. 1848. R. 1427 mala 51 port. Počas tureckých bojov a stavovských povstaní hodne spustla.Debraď - kostolKostol sv. Petra a Pavla apošt. /kat./, postavený r. 1834, klasicistický.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015