* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 52,0332´ N
  20° 22,9146´ E
DEDINKY

Obec v údolí Hnilca pod juž. výbežkami Slovenského raja - skalnými zrázmi Gačovskej skaly / 1104m / , 34 km od Rožňavy. Obec vznikla spojením dvoch obcí: Štefanovce a Imrichovce. Obe boli baníckymi sídliskami, napriek tomu, že v nich prevládlo poľnohospodárstvo. V súčasnosti je obec rozdelená vodnou nádržou na dve časti.

Dedinky - priehrada

Dedinky - priehrada

Po vybudovaní 85 ha veľkej vodnej nádrže na Hnilci vznikla Palcmanská Maša veľké rekreačné stredisko vo výške 790 m.

Dedinky - kat. kostol

Dedinky - kat. kostol

Dedinky - kat. kostol
 
Kostol Nanebevzatia P. Márie /kat./, barokovo-klasicistický, postavený r. 1835. Bočný oltár sv. Antona z 1.pol.19.stor., klasicistický, uprostred plastika svätca.

Dedinky - kat. kostol

Dedinky - kat. kostol

Dedinky - kat. kostol

Dedinky - kat. kostol

Dedinky - kat. kostol - zvon

Dedinky - kat. kostol - zvon

Dedinky - kat. kostol - zvon

Nápisy na zvonoch: 1: "LASKA A OBETAVOST VERIACICH   FARNOSTI DEDINKY A bRATOV   KRAJANOV V AMERIKE K CTI   SL.BOŽ   LIAL ALOJS KURBEL V TRNAVE 1939"   2: "CAMPANA HAEC PER COLLECTIONEM   FIDELIUM PROCURATA EST,   SUB R DNO JOS DÓNAY PAROCHO ANNO 1891   HONORI ST STEPHANI REGIS DICATA   VIVOS VOCO MORTUOS PLANGO FULGURA FRANGO   ÖNTÖTTE WALSER FERENC BUDAPESTEN.   1942 sz"   3: "VOJNA ODOBRALA MILOST BOŽIA POŽEHNALA   LÁSKA BRATOV V AMERIKE NAPOMOHLA   LIAL ALOJS KURBEL R. 1924. v TRNAVE"
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015