* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 29,8416´ N
  20° 26,2782´ E
DLHÁ VES

Nachádza sa v Slovenskom krase.Obec založili v 2.pol.12.stor. príslušníci rodu Kačičovcov.Do konca 16.stor.majetok vetvy Bejeiovcov.Od 15.stor. bola v obci mýtna stanica.Po r 1660 cez jedno storočie stála pustá, potom kolonizovaná Slovákmi a Ukrajincami.R.1773 mala 24 poddanských usadlostí. R. 1920 viac ako dve tretiny obyvateľov pracovalo v poľnohospodárstve.

Dlhá Ves - kostol

Dlhá Ves - kostol

Dlhá Ves - kostol

Dlhá Ves - kostol

Dlhá Ves - kostol

Dlhá Ves - kostol

Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1792. Oltár a kazateľnica, klasicistická - ľudové práce z konca 18.stor.Dlhá Ves - požiarna zbrojnica


 
Požiarna zbrojnica
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015