* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE


MESTO - PAMIATKY  
GPS  48° 40´ N
  20° 32´ E
DOBŠINÁ
DOBSCHAU

strana    <<< 1 2  >>>

I
Staré banícke mesto /468m/ v údolí Dobšinského potoka v Dobšinskom predhorí a Revúckej vrchovine. Dobšinú zal. po r. 1326, keď jej chotár dali Ákošovci šoltýsovi Mikulášovi. Po úteku šoltýsa osídlenie realizovali zemepáni Štítnickovci a Bebekovci. Obmedzené mestské práva získala v r. 1417. Po stáročia sa tam dolovalo striebro, železo, meď, nikel, ortuť,kobalt. Obyvatelia sa zivili prácou v baniach, ale aj pálením uhlia a poľnohospodárstvom. V 16. stor mestečko zničili Turci. R. 1680 bola postavená prvá vysoká pec na Slovensku.
 
Panoráma Dobšiná


KLIK FOTO = INFO+Evanjelický kostol sa nachádza na terase podopretej kamenným múrom z 1. polovice 20. storočia. Pôvodne neskorogotický jednoloďový kostol z roku 1480 bol vybudovaný  pri staršej kaplnke pochádzajúcej z 1. polovice 14. stor. zasvätenej sv. Valentínovi. V roku 1891 bol kostol takmer celkom prestavaný  a upravený v neogotickom slohu podľa adaptačného projektu arch. K. Benku. Vstupné okované dvere pochádzajú z roku 1794 a sú osadené v kamennom portáli. Interiér kostola vrátane klenieb bol vymaľovaný pri obnove v roku 1891 ornamentami s rastlinným dekorom. Oltár je pseudogotický z konca 19. stor. Krstiteľnica klasicistická z 2. pol.18. stor., kamenná s lupeňovitou nádobou. Organ neogotický z konca 19.stor. Interiér veže je prečlenený drevenými podlahami na osem podlaží spojenými drevenými schodmi. Konštrukcia zvonov je na siedmom podlaží, v tejto výške sú na troch stranách aj balkóny prístupné cez neogotické francúzske okná.  ...........info+
Kostol sv. Františka Xav. /kat./, barokovo-klasicistický, bol postavený v roku 1792 na mieste staršieho dreveného kostola z roku 1746. Hlavný oltár z konca 18.stor., neskorobarokový. Interiér kostola vrátane klenieb bol vymaľovaný figurálnymi výjavmi  (J. Ádám 1907).   ............info+
Centrum mesta tvorí hist. pravouhlé námestie, kde sú viaceré poschodové klasicistické domy. 


down
retep.sk (c) 2002 - 2011
strana    <<< 1 2  >>>