* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPSDRIENOVEC

Nachádza sa v juhozápadnej časti Košickej kotliny.R. 1255 sa spomína vrch toho mena.Obec r. 1317, vtedy v nej už stál hrad, podliehajúci abaujskému išpánovi. Aj na konci 14.stor. bola obec v kráľovských rukách.R.1396 sa uvádza v obci mýto. Od 16. stor. patrila obec spišskej kapitule, od r. 1776 rožňavskému biskupstvu.Drienovec - kostolKostol sv. Martina bisk. /kat./, klasicistický , postavený v r. 1775 - 1780, počas druhej svetovej vojny ťažko poškodený,bez veže. Kostol je ohradený múrom, ktorý má klasicistickú bránu s kovanými mrežami zo začiatku 19.stor.

 Kaštieľ klasicistický, postavený okolo r. 1780, r. 1838 rozšíraný o kaplnku. Balkón s kovanou klasicistickou mrežou.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015