* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 38,3976´ N
  20° 38,9190´ E
DRNAVA
 erb - Drnava
Poddanská obec, patriaca ku Krasnohorskému hradu rodiny Bebekovcov, neskôr rodiny Andrássyovcov. Od pol.17.stor. máme správy o tunajších baniach na železnú rudu. V 18. stor. vznikli v obci aj železiarske podniky. V r. 1804 - 1805 boli v obci 4 slovenské pece a 4 hámre. R. 1821 postavili vysokú pec, r. 1852 ďalšiu a vtedy pracovali aj 4 pudlovacie pece,1 kuplová pec a zlieváreň. Železiarne v obci patrili k najväčším a najvýkonnejším v celom Uhorsku.

Drnava - kostol

Drnava - kostol

Drnava - kostol

Kostol sv. Mikuláša bisk. /kat./, barokovo-klasicistický, postavený r. 1779, obnovený r.1839 a reštaurovaný r. 1897. Neskorobaroková jednoloďová stavba s klasicizujúcimi prvkami. Nad vstupom murovaný organový chór, arkádovite sa otvárajúci do lode. Fasády hladké okrem čelnej s predstavanou vežou, zakončenou ihlancom, ktorá má klasicistickú úpravu. Kazateľnica renesančno-baroková z konca 17. stor., má polygonalny parapet, členený stľpikmi s vinúcou sa plastickou révou. Medzi stľpikmi v mušľových nikách plastiky evanjelistov. Nad vchodom do sakristie obraz Všetkých svätých, barok. z konca 18.stor. Plastika Madonny z 19.stor., drevená ľudová práca.

Drnava - kostol

Drnava - kostol

Drnava - kostol - zvon 2

Nápis na 1. zvone: "HEROLD RICHARD HARANGONTODE, KOMOTAU.   SZENT MILKLÓS TÍSZTELETÉRE A DERNŐI HIVEK 1922"
 
Kaštieľ barokovoklasicistický, postavený v posl. tretine 18.stor. Upravený v 20.stor. Dvojpodlažná bloková stavba s obdľžnikovým pôdorysom. Budova má mandzardovú strechu.
 
Budovy niekdajších Andrássyovských železiarní z 19. stor., v ktorých boli vyrobené aj kovové časti slávneho reťazového mosta v Budapešti.

Erb Drnavy bol prijatý 29. mája 1998 podľa pečate z roku 1867 s poľnohospodárskym motívom: v modrom štíte položený strieborný vinohradnícky nožík, nadnim strieborný sklonený obrátený lem lemeša a po jeho obidvoch stranách zlaté osemhroté hviezdy.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015