* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPSDVORNÍKY - VČELÁRE

Nachádzajú sa v Slovenskom krase, 17 km na Z až JZ od Moldavy nad Bodbou.Obec bola pravdepodobne príslušenstvom turnianského kráľovského dvorca a jej obyvatelia pravdepodobne mali chovať včely.Spomína sa až v r. 1427. Za stavovských bojov celkom spustla a musela byť znovu osídlená.Dvorníky - Včeláre - kostolKostol - /ref./ klasicistický z konca 18. stor.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015