* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 32,0586´ N
  20° 22,7028´ E
GEMERSKÁ HôRKA

erb - Gemerská hôrka Nachádza sa v Slovenskom krase. Na začiatku 15.stor osadená obec,pozostávala zo zemianských kúrií. Poddaní od 16.stor. obrábali zemiansku pôdu. Na predele 17. a 18.stor. bola začas pustá. Obyvatelia sa zaoberali popri poľnohospodárstve chovom oviec a kôz, povozníctvom, výrobou vozov, pálením uhlia a vápna. V r. 1883 bola postavená na mieste vodného mlyna celulózka, ktorú v r. 1992 nahradila SCA HYGIENE.

Gemerská Hôrka - kostol

Gemerská Hôrka - kostol

Gemerská Hôrka - kostol

Gemerská Hôrka - kostol

Gemerská Hôrka - kostol

Gemerská Hôrka - kostol

Kostol /ev.ref./ klasicistický z r. 1786, prestavaný koncom 19. stor. Sieňový priestor je preklenutý českými plackami. Kazateľnica klasicistická z r. 1786, drevená s vyrezávanými ornamentmi na kazetách.

Gemerská Hôrka - kostol

Kostol má dva zvony. Na väčšom z nich najdeme maďarský nápis:
KÉSZITETTE A HORKAI HELYET HITVALLASU EGYHAZ 1873
ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ PESTEN

Menší je bez nápisov.

Gemerská Hôrka - kostol
 
V obci sa nachádza Cykloklub Slovenský kras, s informačným strediskom cyklotrás i požičovňou bicyklov.

Erb Gemerskej Hôrky s poľnohospodárskym motívom podľa odtlačku pečatidla z dokumentu z roku 1866, zobrazuje v zelenom štíte striebornú vetvičku, vyrastajúcu zo zlatej hrudy, vedľa ktorej sú strieborná radlica a lemeš. Erb bol prijatý 24. januára 1997.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015