* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPSGOČALTOVO

Obec v revúckej vrchovine, v doline Gočaltovského potoka, 18 km od Rožňavy. Archeologické nálezisko. Listinami doložená v r. 1318. Do pol. 16. stor. patrila rodine Bebekovcov, neskôr iným zemepánom. R. 1427 mala 25 port, r. 1773 - 41 usadlostí. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali tiež pálením uhlia a povozníctvom.Gočaltovo - kostolKostol /ev.a.v./, postavený r. 1736 na mieste staršej, pravdepodobne drevenej modlitebne, z ktorej pochádza oltár a kazateľnica. R.1802 klasicisticky upravený a doplnený samostatne stojacou vežou - vedľa kostola. Oltár ranobarokový, pochádza zo staršej modlitebne. Kazateľnica ranobaroková  drevená, polychrómovaná.

V okolí Ochtinská aragonitová jaskyňa.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015