* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 37,7034´ N
  20° 51,3750´ E
HÁJ

Nachádza sa na dotyku Košickej kotliny so Slovenským krasom. Poddanská obec, patriaca k turnianskemu hradnému panstvu, spomína sa r. 1357 a 1409. Od 18. stor. patrila rodine Keglevichovcov. R. 1715 mala 14 poddanských rodín.Vposl. desaťročiach 19. a 20. stor. počet obyvateľov klesol viac ako o tretinu. Obyvatelia  sa popri poľnohospodárstve venovali ovocinárstvu.Háj - kostol

Háj - kostol

Kostol sv.Jozefa /kat./, barokovo-klasicistický postavený r. 1764, s neskoršími úpravami. Hlavný oltár je neskorobarokový s ústredným obrazom sv. Jozefa a s plastikami dvoch svätcov v stľpovej, rokajami zdobenej architektúre z 2.pol.18.stor.

Háj - kostol

Háj - kostol

Háj - kostol

Kostol /ev.ref./ z 19.stor. Kazateľnica klasicistická s ľudovo riešenou zvukovou strieškou a volútovým nadstavcom.


Háj - anjel

Háj - vodopád

Anjel z amerického filmu - umiestnený v kostolnej záhrade, bol dovezený k natáčaniu amerického filmu Behind enemy lines / Za nepriateľskou líniou / , ktorého časť sa natáčala práve v prekrásnej prírode neďaleko Hája. Jeho výška je až 10 metrov .

Hájske vodopády
.

Erb Hája - v červenom štíte zlaté koleso, nad ním medzi dvoma striebornými zlatostredými ružami sekera so zlatým poriskom. Vznikol podľa obecného typária z roku 1770. Prijatý bol 23. mája 2002.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015