* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 44,9496´ N
  20° 18,7980´ E
HANKOVÁ

Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 22 km na SZ od Rožňavy.Založili ju v poslednej tretine 15.stor. pastierski obyvatelia. Meno obce sa prvý raz spomína r. 1569. Patrila Štítnickovcom, od 17. stor. Andrassyovcom, v 18.stor. mala aj iných zemepánov.V 19.stor. sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom, povozníctvom a prácou v hámroch.

Hanková - kostolHanková - napájadlo

Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1811 s použitím staršej stavby predošlého, r. 1726 budovaného kostola, z ktorého sa zachovala iba veža.Oltár z pol.19.stor.,klasicistický. Kazateľnica z r. 1840. Krstiteľnica z 19.stor.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015