* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  HENCLOVÁ

Nachádza sa v Spišskom rudohorí.Vznikla podobne ako ostatné banícke osady tohto kraja niekedy v 14. stor.Kostol /kat./ postavený v r. 1890-1891,Výmaľba pseudobaroková od Š. Berecza z r. 1949.

Pomník pred základnou školou padlým a popraveným účastníkom SNP.Vybudovaný z travertínových kvádrov do tvaru pylóna / 1959 /.


Erb Henclovej - v striebornom štíte päť zelených stromov vyrastajúcich zo zelenej bordúry / zelenej čiary, pripomínajúcej dvojitý vršok / , z toho sú tri stredné veľke, a dva krajné malé, na spodku erbu dva čierne skrížené banícke kladivká / rozpájacie a bicie /. Tento lesný a banícko-hutnícky motív vznikol zpojením pečatí Henclovej a Tichej Vody. Prijatý bol 9. septembra 2000.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015