* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 51,3720´ N
  20° 34,5420´ E
HNILČÍK

erb - Hnilčík Stará banícka obec rázovitého charakteru v západnej časti Volovských vrchov, 25 km na juhovýchod od Spišskej Novej Vsi. Vznikla zlúčením viacerých baníckych osád / Ráztoky, Bindt, Hnilčík /. Prvá správa z r.1315.

Hnilčík - kostol

Hnilčík - kostol

Hnilčík - kostol

Kostol sv. Kríža /kat./, postavený v r. 1882 až 1885 v pseudorománskom slohu podľa projektu ing. J.Kepplera zo Spišskej Novej Vsi. Hlavný oltár - pseudorománsky z r. 1926. Bočné oltáre,kazateľnica, krstiteľnica a organ v pseudoromanskom a pseudogotickom slohu z konca 19.stor. Zvon z r. 1767 prenesený z Markušoviec.Pri ceste do Hnilčíka kaplnka sv. Jána Nep., klasicistická z 19. stor.

Východisko na významný výhľadový bod Pálenica.

Erb Hnilčíka - v zelenom štíte vľavo dve malé čierne skrížené kladivká so zlatými poriskami, vedľa nich  zlato-strieborné postavy Panny Márie a Ježiška , sa nachádzali už na obecnom pečatidle z 80. rokov 18. storočia. Tento erb bol prijatý 18. apríla 1997.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015