* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 50,6598´ N
  20° 30,1692´ E
HNILEC

Nachádza sa v Spišskej časti Slovenského rudohoria, v údolí rieky Hnilec. Podľa listiny z r. 1290, založili ju Batyz,Mikuláš a šoltýs Pecold na nemeckom práve s dvadsaťročnou lehotou. Banská osada. Za feudalizmu patrila rodine Mariássyovcov. V 14.-15. stor. vyvážali z Hnilca striebornú rudu do Varšavy.Hnilec - kostolKostol P.Márie /kat./, postavený r. 1894 - 1897 v pseudogotickom slohu.HnilecPohľad na Hnilec
 
Kaštiel /budova býv.banskej správy/ barokový, postavený v 2.pol.18.stor.

Erb Hnilca - v zelenom štíte dve čierne skrížené banícke kladivká so striebornými rukoväťami ukončenými guľou. Podľa obecnej pečate z 18. storočia. Prijatý bol 29. apríla 1995.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015