* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 40,0548´ N
  20° 24,3558´ E
HONCE

Nachádza sa v gemerskej čati Slovenského rudohoria, 10 km na Z od Rožňavy. Vyvinuli sa v 2.pol.13.stor., najstaršia zmienka o nich je z r. 1318. Do polovice 16.stor. patrili rodine Štítnickovcov,potom Andrássyovcov. Pôvodne banicka,od 16.stor.valašská obec.Po tureckej okupácii sa obyvatelia živili chovom dobytka, pálením uhlia, povozníctvom. R. 1427 mala 14 port, r. 1773 26 usadlostí a 2 želiarov.Honce - kostolKostol /ev.a.v./, postavený r. 1803, barokovo-klasicistický.Oltár neskorobarokový z pol. 18.stor., má polychrómovanú stľpovú architektúru,v strednej nike plastika Ukrižovaného, po stranách plastiky Petra a Pavla apoštolov. Kazateľnica neobaroková z 2.pol19.stor.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015