* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 34,9578´ N
  20° 38,0928´ E
HRUŠOV

erb - Hrušov Nachádza sa v Slovenskom krase. Pôvodné príslušenstvo kráľovského hradu Turňa, od r. 1243 v súkromných rukách. Asi od pol.14.stor. majetok Bebekovcov, r.1427 so 40 portami. Obyvatelia obce v 19.stor. sa okrem poľnohospodárstva zaoberali pestovaním ovocia a hrozna.
Neďaleko obce sa nachádzajú Hrušovské rybníky.

Hrusov - jazero

Hrušov - kat. kostol


Hrušov - kat. kostol

Kostol P. Márie /kat./, pôvodne gotický z 2. pol. 14.stor., koncom 17.-18. stor. barokizovaný.
 
Kaplnka Sv. Anny - neskorogotická jednoloďová stavba s rebrovou krížnou klenbou a neskôr pristavanou barokovou aspidou nachádzajúca sa nad obcou, bola postavená na mieste staršieho kostola.


Hrušov - kostol


Kostol /ref./

Hrušov - ref. kostol - zvon

Hrušov - ref. kostol - zvon

Hrušov - ref. kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 2 zvony. Nápis na veľkom zvone: ERÖS VÁRUNK NEKUNK AZ ISTEN   1930   ÖNTÖTTÉK BUCHNER TESTVÉREK KOSICE.   Nápis na malom zvone: " ISTEN DICSŐSÉGÉREÖNTETTÉK A K ÖRTVÉLYESI EV. REF. EGYHÁZHÍVEI   SZABADOS LÁSZLÓ LELKÉSZ ÉS TAMÁS PÉTER.   GONDNOKSÁGA IDEJÉBEN 1905 - ÉVBEN.   ÖNTÖTTE NOVOTNY ANTAL TEMESVÁROTT 2312 sz.   NOVOTNY ANTAL TALALMANYA "   V strede výrez z malého zvona.

Erb Hrušova - v zelenom štíte dva strieborné nože / ovocinársky, vinohradnícky / a jedna zlatá hruška. Tento ovocinársky motív pochádza z obecnej pečate z 18. storočia. Erb bol prijatý 28.11.1997.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015