* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 35,6364´ N
  20° 40,3494´ E
JABLONOV NAD TURŇOU

Nachádza sa v údolí Slovenského krasu medzi Dolným a Horným vrchom. Najstarší záznam o osídlení pochádza z rokov 1332 - 1335, ktorý obec spomína ako sídlo s farou. Prvý názov obce bol ,,Almá,,- / je starotureckého pôvodu /, neskôr ,,Almás - Szádalmás,,. Od pol.14.stor. patrila Bebekovcom.R.1720 mala 13 zemianských a 30 poddanských rodín. Obyvateľia sa v 19.stor. okrem poľnohospodárstva zaoberali vinohradníctvom a ovocinárstvom.
Kostol najsv.Trojice /kat./,pôvodne gotický z 2.pol.14.stor,r.1500 rozšírený južnou neskorogotickou kaplnkou. Na klenbách sú nástenné maľby od J.Adama z Rožňavy z 1.pol.20.stor.Kostol /ev.ref./ klasicistický, postavený koncom 18. stor. a  doplnený vežou v 1. tretine 19. stor.

Vo vinohradoch kaplnka sv. Anny, baroková z 1. pol. 18.stor.

Stará prešovňa - kamenná stavba z konca 18. stor.

RV
retep.sk (c) 2002 - 2015