* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 37,8828´ N
  20° 32,9004´ E
JOVICE

erb - Jovice Obec nachádzajúca sa pod strmými svahmi Silickej planiny. Vznikla na území panstva Krásna Hôrka na rozhraní 13. - 14. storočia: Roku 1243 sa dostáva do rúk Ákošovcov, ale obec zakladá gemerská vetva rodiny Batiza Mariássyho. V roku 1318 je obec už vyvinutá. Prvýkrát  sa písomne  spomína  v  roku 1352. V 16. storočí sa obec stala  urbársko - pastierskou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, neskôr i baníctvom.

Jovice

Jovice - zvonica

Jovice - pamätný dom Andreja Cházára
Jovice -  v pozadí hrad Krásna HôrkaZvonica 1892Pamätný dom Andreja Cházára

Nápis na pamätnej tabuli:

E HÁZBAN SZüLETETT 1745 JULIUS 2-ÁN
JÓLESZI CHÁZÁR ANDRÁS,
KI A SIKETNÉMÁK VÁCZI ORSZ. KIR. INTÉZETÉT
KEZDEMÉNYEZTE S ALAPJÁT MEGVETETTE.


Emlékezetét a hazai siketnéma-oktatás
kezdetének századik évfordulóján
a váczi intézet és a tanult siketnémák
hálás kegyelete kivánta a márványlappal is
megörökiteni.
1902 október hó 21-én.

Nagyobb és jobb barátja volt az embereknek
mint az emberek ő neki.
Jablonszky Vince    Budapest

Jovice - pamätná tabula

Nápis na pamätnej tabuli v preklade:

V TOMTO DOME SA NARODIL 2. JÚLA 1745
JOVICKÝ CHÁZÁR ANDREJ,
KTORÝ INICIOVAL VZIK ÚSTAVU HLUCHONEMÝCH VO VÁCZI A ZASIAL JEHO ZÁKLADY.


Spomienku k stému výročiu začiatku domáceho vyučovania hluchonemých
si priali  Ústav vo Váczi a učení hluchonemí s úctou zvečniť aj na mramorovej tabuli.
21. októbra 1902

Väčším a lepším priateľom bol ľuďom,
ako boli ľudia k nemu.

Jablonszky Vince   V Budapešti

2. júla 1745 sa v Joviciach narodil Cházár András, právnik v Rožňave / od r.1773 /, tabulárny sudca Turnianskej, Hontianskej, Abovskej a Gemerskej župy. V rokoch 1790 -1794 hlavný notár Gemerskej župy, zakladateľ ústavu pre hluchonemé deti vo Váci v Maďarsku /1802/. Zomrel 1. februára 1816 v Rožňave.


zvon - Jovice

zvon - Jovice

V obecnej zvonici sa nachádzajú dva zvony.


Nápis na velkom zvone:

1888 JÓLÉSZ KÖZSÉG HÍVEINEK ÖNTÖTTE SCHOLTZ ADOLF CSETNEKEN


Nápis na malom zvone:

KÉSZÍTET AZ IOLÉSY KATHOLIKA ECCLESIA SZÁMÁRA 1801
LULEY TISTELENDÖ ÚR DIRECTORSÁGA ALAT

Jovické rašelinisko - zaujímavý chránený  prírodný výtvor, leží na severozápadnom okraji obce.

Erb Jovíc - v striebornom štíte dve červené radlice / čerieslo a lemeš /, nad lemešom tri malé červené ruže na zelených stopkách, vyrastajúce z dvoch malých zelených lístkov. Erb je odvodený z erbového pečatidla z roku 1700. Prijatý bol 6. júla 1998.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015