* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 29,6358´ N
  20° 29,0586´ E
KEČOVO

Nachádza sa v Slovenskom krase. Spomína sa r. 1272. Obec zničili Turci, od r. 1564 bola dve storočia pustá. Obyvatelia boli poľnohospodári.

Kečoco - kostol

Kečoco - kostol

Kečoco - kostol

Kostol Nanebevstúpenia Pána /kat./, klasicistický z r. 1827.

Kečoco - kostol

Kečoco - kostol

Kečoco - kostol
 
Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený v r. 1817 - 1820. Oltár klasicistický z 1.pol. 19. stor.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015