* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  KOVÁČOVÁ

Nachádza sa 17 km na V od Rožňavy.Prvý raz sa spomína r. 1346 ako príslušenstvo hradu Krásna Hôrka v majetku Bebekovskej rodiny.Koncom 15.stor. sa nasťahovali do obci valasi a pod právomoc ich šoltésa patrili valasi zo širokého okolia.Za tureckej okupácie a stavovských povstaní bola natoľko zničená,že musela byť po r. 1720 znovu osídlená.

Kováčová - kostol

Kováčová - kostol

Kováčová - kostol

Kostol sv. Františka Xav. /kat./ neogotický riešený v romantickom poňatí, postavený v r. 1864 -1866 a obnovený r. 1900. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Voľná ľudová socha Madony z konca18.stor. Dva procesiové kríže z pol.19.stor. majú charakter ľudovej práce.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015