* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Krásnohorské Podhradie - Erb Obec v Rožňavskej kotline pod južnými výbežkami Volovských vrchov, 6 km na východ od Rožňavy. Vznikla pod hradom Krásna Hôrka. Prvá písomná zmienka z r. 1322. Obec bola začiatkom 15. stor. mýtnou stanicou, od 18.stor. s jarmočným právom.Do pol.16.stor. patrila rodine Bebekovcov, od začiatku 17. stor. do 20.stor. rodine Andrássyovcov. Obyvatelia boli valasi /15.stor/, tkáčI, garbiari, kožušníci /18.stor/.

Krásnohorské Podhradie - Hrad

HRAD KRÁSNA HÔRKA - Pôvodne gotický hrad založený v prvej pol. 14.stor.,prestavaný a doplnený opevnením a baštami z čias tureckého nebezpečenstva /1537-1541/, postavený Mariássyovcami /vlastníci baní na Spiši/. V súčastnosti je hrad NKP sprístupnenou verejnosti.Nachádza sa v ňom múzeum so vzácnym historickým nábytkom,habánskou keramikou a  zbraňami.

Krásnohorské Podhradie - Hrad

Krásnohorské Podhradie - Hrad

Krásnohorské Podhradie - Hrad

Krásnohorské Podhradie - Hrad

Krásnohorské Podhradie - Galéria

Krásnohorské Podhradie

Krásnohorské Podhradie - Hrad

Andrássyho Galéria secesná stavba so zasklenným stropom, postavená začiatkom 20.stor. Dionýzom Andrássym na umiestnenie svojich výtvarných zbierok i vlastných diel.

Výhľad na
Krásnohorské Podhradie z hradu.Gotický kostol Všechsvätých z 15.stor., klasicisticky upravený v 19. stor. Rokoková kazatelnica z 2. pol. 18.stor. ....
info+

Mauzóleum / Krásnohorské Podhradie /

Mauzóleum / Krásnohorské Podhradie /

Mauzóleum / Krásnohorské Podhradie /

Mauzoleum / Krásnohorské Podhradie/
Budova mauzólea je umiestnená v strede dláždeného nádvoria,ktoré je obklopené 3,5m vysokým múrom ukončeným naproti vstupu z dvoch strán masívnymi piliermi.Dve sochy anjelov v nadživotnej veľkosti,so zloženými krídlami a s plamennými mečmi v rukách,symbolizujúce bdelosť strážcov.Budova mauzólea je z bieleho pieslovca zo Sóskútu pri Budapešti.Pôdorys mauzólea je nepravidelný osemuholník. Kupolu podopiera 8 stľpov.Spodná časť stľpov je pokrytá mramorom rôzličných farieb z Afriky,Maďarska,Švajčiarska a Mexika.Mauzóleum dal postaviť Dioníz Andrássy pre svoju manželku Františku.
Za mauzoleom sa nachádza pomník obľúbeného psa manželov Andrassyovcov od sochára A.Stróbla.

Mauzóleum / Krásnohorské Podhradie /
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015