* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 38,2770´ N
  20° 28,2714´ E
KRUŽNÁ

erb - KružnáVznikla po roku 1293, spomína sa r.1327 ako príslušenstvo Brzotískeho hradu. Do pol 16. stor. bol o obec spor medzi Bebekovcami a Mariássyovcami., poslednú ju potom vlastnili až do zrušenia poddanstva. V17. stor. časť obyvateľov boli valasi. V 18 a 19. stor. sa živili drevorubačstvom, nádenničením a najmä pálením uhlia. Domy pochádzajú zväčša z 1. pol. 20. storočia.

Kružná - kostol

Kružná - kostol

Kružná - kostol

Kaplnka najsv. Srdca Ježišovho / kat./,malá ľudová retardovaná barokovo-klasicistická stavba z r. 1880. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom, zaklenutý plytkými pruskými klenbami. Fasády hladké, nad trojhranným štítom priečelia sedí malá drevená strešná vežička.  .....info+

Kružná - kostol

Kružná - kostol

Kružná - kostol
 
Kostol /ev.ref./ postavený r.1692,obnovený r. 1786 /podľa letopočtu na drevenom tráme stropu/. Jednoduchý obdľžnikový priestor s maľovaným rovným dreveným stropom. Fasády hladké,iba predstavaná veža,krytá ihlancom,má na nárožiach lizény.Kazateľnica z konca 18.stor. s maľovanou rastlinnou ornamentikou. Lavice a dve drevené maľované protestantské empory z konca 18.stor. Bohoslužobná stolná prikrývka vyšívaná z r. 1695.  ....info+

Erb Kružnej - v zelenom štíte pod zlatou korunou sa nachádza oválny zlatý štít s čiernymi radlicami / čerieslom a lemešom / , ovenčený zlatými ratolesťami. Tento poľnohospodársky motív pochádza z erbovej pečate z roku 1705. Pôvodným erbovým symbolom boli len radlice. Prijatý bol 19. októbra 1998.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015