* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  KUNOVÁ TEPLICA

 Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 19 km na JZ od Rožňavy. Prvý raz sa spomína r.1243 ako majetok rodu Ákošovcov, do pol. 16. stor. patrila Bebekovcom, potom bola v držbe viacerých zemepánov. Meno pochádza od teplého prameňa v obci. Od 2.pol.18.stor. boli v obci podniky na výrobu železa. V r. 1804 - 1805 tu boli štyri slovenské pece a tri hámre. Okolo r. 1830 bola postavená aj vysoká pec.

Kunová TeplicaKunová Teplica - kostol

Kunová Teplica - kostol

Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1805. Oltár zo začiatku 19.stor. s prvkami baroka i rokoka. Kazatežnica, krstitežnica, patronátna lavica a organ - klasicistický z r. 1860 - 1870. Stena apsidy je členená nástennými mažbami s iluzívnou nikou, v ktorej sú postavy Martina Luthera, Juraja Rákóciho, Štefana Bocskaiho a Filipa Melanchtona, mažované okolo r. 1865.Kunová Teplica - pomník


 
Pomník padlým v 1. svetovej vojne, z vápencových kvádrov, s liatym reliéfom z umelého kameňa - od Vojtecha Löfflera - znázorňujúcim skupinu žien a bojovníkov. Pamätná tabuža z čierneho lešteného granitu s menami padlých, vavrínovým vencom a prekríženou puškou so šabžou - bola vyhotovená Ferenczom L. z Rožňavy r. 1931. V spodnej časti pod tabužou sa nachádza plastický kríž z umelého kameňa. Na pomníku sa nachádza aj nápis: EMLÉKŰL, A LEÁNYKÖR /na pamiatku, dievčenský spolok/.

Kúria /č.69/ klasicistická zo začiatku 19.stor.

Zlieváreň pôvodne zo začiatku 18.stor.

Vyvieračka uprostred obce s teplou vodou.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015